Solna Specialistenter

Behövs remiss?

Ja, du behöver remiss för nybesök att besöka vår ÖNH-läkare Dr. M Z Ganji. För våra övriga läkare är det inte remisskrav.