Solna Specialistenter

Välkommen till Solna SpecialistCenter

– Patienten i centrum.
– Orienterade och uppdaterade.
– Ömsesidigt förtroende.